ESS

European Social Survey är en attityd- och beteendeundersökning som hittills genomförts sju gånger i mer än 30 Europeiska länder, varav ett är Sverige. Två till tretusen människor per land intervjuas om deras attityder till, till exempel, invandring, demokrati, jämställdhet, media och medicinanvändning, deltagande i samhället, kontaktnät, och värderingar.

I en tid av stora politiska och samhällsomvälvande förändringar i såväl Europa som globalt har betydelsen av att förstå människors attityder, värderingar och beteenden blivit allt större för möjligheterna att uttolka vår samtid. ESS har på 10 år etablerats som den viktigaste och säkraste informationskällan gällande attityder, värderingar och beteenden för forskare, massmedia, politiska beslutsfattare och analytiker. Faktorer som omfattningen och kvalitén av ämnesområdena i undersökningen, den gedigna kvalitetssäkringen och standardiseringen, dokumenteringen, snabbheten att producera data och inte minst den allmänna tillgängligheten har bidragit till ESS framgångar.

ESS är inte tänkt att användas av bara forskare utan också av massmedia, politiska beslutsfattare, analytiker, lärare och en intresserad allmänhet. ESS är ett altruistiskt projekt i den bemärkelsen att data är fri och gratis att använda för vem som helst, vilket möjliggör en bred användning av insamlade data. Vidare tillhandahåller ESS via NESSTAR möjligheten att genomföra beräkningar och databearbetningar direkt på nätet utan att data behöver laddas ner. Detta är en funktion som både underlättar för till exempel journalister men som också är viktig för spridningen av data till användare i länder med begränsade dataresurser. Den gemensamma infrastrukturen finansieras av Europeiska kommissionen inom ramen för infrastruktursatsningar samt av European Science Foundation. Nationella forskningsråd finansierar datainsamlingarna i respektive land.

  • Arbete, ekonomi och utbildning
  • Familj och civilstatus
  • Konsumtion av media
  • Politiska attityder
  • Tillit och sociala relationer
  • Hälsa och livskvalitet
  • Nationell och etnisk identitet
  • Mänskliga värderingar

Statistik över användningen av ESS i Sverige (uppdaterad februari 2018)

A. Forskare 393 18.8%
B. Doktorander 137 6.6%
C. Studenter 1411 67.5%
D. Statstjänstemän 43 2.1%
E. Ideella organisationer 13 0.6%
F. Privata företag 11 0.5%
G. Privatpersoner 47 2.2%
H. Övriga 26 1.2%
Var hittar jag mer information om ESS?

http://www.europeansocialsurvey.org/

Vilka jobbar med ESS i Sverige?

Sverige representeras i ESS av den nationella koordinatorn Mikael Hjerm, Professor vid sociologiska institutionen, Umeå Universitet. Han assisteras av Filip Fors forskningssamordnare vid sociologiska institutionen, Umeå Universitet

Frågor kring ESS i Sverige skickas till Mikael Hjerm på mikael.hjerm@soc.umu.se

Vem genomför fältarbetet?

Fältarbetet av ESS åttonde runda i Sverige genomfördes av Ipsos.

Hur laddar jag hem data från ESS-undersökningen för att göra egna analyser?

1. Klicka på denna länk till ESS-hemsida

2. I menyn till vänster, välj vilken runda av undersökningen du vill ladda hem (2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016).

3. När du valt runda hittar du länkar både till datafiler och dokumentation på den vänstra sidan av webbsidan.

4. När du väljer att ladda ner data första gången kommer du bli ombedd att registrera din e-postadress samt övriga kontaktuppgifter. När du gjort detta kan du sedan logga in och ladda ner datafilen.