ESS User Workshop 2016

12 Maj 2016 | STOCKHOLMESS_Logo

TID: 13.00 – 16.00

PLATS:  E497, E-HUSET, STOCKHOLMS UNIVERSITET

European Social Survey är en attityd- och beteendeundersökning som hittills genomförts sju gånger i mer än 30 Europeiska länder, varav ett är Sverige. Två till tretusen människor per land intervjuas om deras attityder till, till exempel, invandring, demokrati, jämställdhet, media och medicinanvändning, deltagande i samhället, kontaktnät, och värderingar.

I en tid av stora politiska och samhällsomvälvande förändringar i såväl Europa som globalt har betydelsen av att förstå människors attityder, värderingar och beteenden blivit allt större för möjligheterna att uttolka vår samtid. ESS har på 10 år etablerats som den viktigaste och säkraste informationskällan gällande attityder, värderingar och beteenden för forskare, massmedia, politiska beslutsfattare och analytiker.

Syftet med workshopen är att ge en introduktion till ESS för forskare och studenter. Det svenska ESS-teamet kommer att vara på plats för att ge information och svara på frågor. Under eftermiddagen kommer även aktuell forskning baserad på data från ESS att presenteras.

Kaffe och fika ingår för alla deltagare.

Om du vill delta på workshopen registrera dig i slutet på den här sidan.  Kontakta Filip Fors vid Umeå Universitet för mer information.

Föreläsare under workshopen

Mikael Hjerm

Professor i Sociologi
Umeå Universitet

Filip Fors

Doktor i Sociologi
Umeå Universitet

Ingrid Esser

Doktor i Sociologi
Institutet för social forskning

Joakim Kulin

Doktor i Sociologi
Stockholms Universitet

Program

 Torsdag 12 Maj

13.00 – 13.30 Introduktion till ESS Mikael Hjerm & Filip Fors, Umeå Universitet

13.30 – 14.00 Att studera värderingar och politik med data från European Social Survey Joakim Kulin, Stockholms Universitet

14.00 – 14.30 Blir vi lyckligare? Utvecklingen av subjektivt välbefinnande i Europa Filip Fors, Umeå Universitet

14.30 – 15.00 Kaffe

15.00 – 15.30 Matching av arbetspreferenser på jobbet, före och efter den ekonomiska krisen i ett europeiskt komparativt perspektiv Ingrid Esser, Institutet för social forskning

15.30 – 16.00 Välkommen hit? Attityder till invandring i Europa under 2000-talet Mikael Hjerm, Umeå Universitet

Registrera dig

Om du vill delta i workshopen fyll i uppgifterna nedan. Deltagande är kostnadsfritt (kaffe och fika ingår).

Ditt namn

Din organisation/institution

Din e-post