SHARE

SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) är en tvärvetenskaplig intervjubaserad undersökning om hälsa, åldrande och pensionering som genomförts i 28 europeiska länder och som omfattar totalt 140 000 individer över 50 års ålder i bl.a. Sverige.

Syftet med SHARE är att öka förståelsen för konsekvenserna av den åldrande befolkningen. Undersökningen fokuserar bl.a. arbetskraftsutbud, försörjningsmöjligheter, sociala och ekonomiska förhållanden, familjenätverk samt fysisk och psykisk hälsa bland människor över 50 års ålder.

SHARE startade 2002 och är planerat att fortgå fram till 2024 och kommer då att ha omfattat totalt 10 vågor av datainsamling. Hittills har över 7000 forskare använt sig av SHARE och undersökningen har resulterat i en stor mängd vetenskapliga och policyorienterade publikationer. SHARE blev i mars 2011 den första datainfrastruktur i Europa som fått status som s.k. European Research Infrastructure Consortium (ERIC).

SHARE:s-kärnmodul innehåller bland annat följande områden:

  • Arbete, ekonomi och utbildning
  • Attityder till pensionering
  • Familj och civilstatus
  • Sociala relationer
  • Hälsa och livskvalitet
  • Hur laddar jag hem data från SHARE-undersökningen för att göra egna analyser?

SHARE-undersökningen är fri att ta del av för för studenter, forskare och lärare som är knutna till någon vetenskaplig institution (t.ex. ett universitet eller en högskola)

Var hittar jag mer information om SHARE? 

http://www.share-project.org

Vilka jobbar med SHARE i Sverige?

Svenska SHARE leds av Gunnar Malmberg, Professor vid Enheten för demografi och åldrandeforskning, Umeå Universitet samt Mikael Stattin, Docent vid sociologiska institutionen, Umeå Universitet.

Det operativa arbetet med SHARE sköts av Filip Fors forskningssamordnare vid sociologiska institutionen, Umeå Universitet samt Jenny Olofsson vid  Enheten för demografi och åldrandeforskning, Umeå universitet.

Frågor kring SHARE i Sverige skickas till Gunnar Malmberg på gunnar.malmberg@umu.se.

Vem genomför fältarbetet?

Fältarbetet av den sjunde rundan av SHARE i Sverige genomfördes av Ipsos.

Hur laddar jag hem data från SHARE-undersökningen för att göra egna analyser?

  • Du hittar all information om hur du laddar hem data här