Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till alla CORS medarbetare. Om du inte vet vem du ska vända dig till så kan du använda dig av kontaktformuläret nedan, så hjälper vi dig att hitta rätt.

Comparative Research Center Sweden (CORS)

 

Sociologiska institutionen
Umeå universitet
Humanioragränd 5
Norra Beteendevetarhuset
901 87 Umeå

Kontaktformulär

Medarbetare

Här hittar du kontaktuppgifter till CORS medarbetare.

Mikael Hjerm

Föreståndare CORS och nationell koordinator ESS-S

Professor vid sociologiska institutionen vid Umeå universitet. Mikael är föreståndare för CORS och ansvarar för verksamheten. Sverigeansvarig för European Social Survey (ESS).

+46 (0)90 786 95 17

Katarina Östberg

Projektsamordnare CORS

Arbetar med den övergripande samordningen av CORS, med forskningskommunikation, verksamhetsplanering och rapportering.

+46 (0)90 786 54 09

Filip Fors Connolly

Forskningssamordnare ESS-S och SHARE-S

Fil. dr. och forskningssamordnare för de svenska versionerna av surveyundersökningarna European Social Survey (ESS) och Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE).

+46 (0)90 786 78 25

Stefan Dahlberg

Sverigeansvarig för European Values Study (EVS)

Professor vid institutionen för humaniora och samhällsvetenskap vid Mittuniversitetet. Stefan är Sverigeansvarig för European Values Study.

Jonas Edlund

Sverigeansvarig för International Social Survey Programme (ISSP)

Professor vid sociologiska institutionen vid Umeå universitet. Jonas är Sverigeansvarig för International Social Survey Programme (ISSP).

+46 (0)90 786 78 22

Johan Martinsson

Forskningsledare för Laboratory of Opinion Research (LORE)

Fil. dr., docent och lektor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Föreståndare för SOM-institutet och forskningsledare för Laboratory of Opinion Research (LORE).

+46 (0)31 786 51 48

Gunnar Malmberg

Sverigeansvarig för Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE)

Professor vid institutionen för geografi samt enheten för demografi och åldrandeforskning vid Umeå universitet. Gunnar är sverigeansvarig för Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE).

+46 (0)90 786 54 95

Mikael Stattin

Sverigeansvarig för Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE)

Universitetslektor vid sociologiska institutionen vid Umeå universitet. Mikael är sverigeansvarig för Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE).

+46 (0)90 786 57 14

Henrik Ekengren Oscarsson

Undersökningsledare vid det svenska Valforskningsprogrammet (SNES)

Professor vid statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. Henrik leder det svenska Valforskningsprogrammet.

+46 (0)31 786 46 66

Nationellt finansieras CORS av

Vetenskapsrådet, Umeå universitet, Göteborgs universitet och Mittuniversitetet.