Medborgarpanelen

Medborgarpanelen är en forskningsinfrastruktur vid SOM-institutet vid Göteborgs universitet, som hjälper forskare att samla in data. Med omkring 75 000 aktiva deltagare kan Medborgarpanelen erbjuda en heltäckande tjänst för såväl forskningsprojekt som myndigheter som vill ställa sina forskningsfrågor till en redan intresserad publik.

Deltagarna i webbpanelen består av personer som själva valt att svara på frågor via e-post ett par gånger per år, och genom sina svar bidrar de till forskning inom många olika områden. Samtidigt är en målsättning med Medborgarpanelen att deltagarna inte ska belastas i onödan utan ska uppleva att det är givande och intressant att vara med.

För samverkande forskare erbjuder datainsamling via webbpanel stor flexibilitet vad gäller undersökningsdesign och upplägg. Målsättningen med Medborgarpanelen som forskningsinfrastruktur är att vara öppen, tillgänglig och kostnadseffektiv för att kunna bistå forskning på så bred front som möjligt. Medborgarpanelen bidrar också med viktig metodologisk kompetens.

Läs mer om Medborgarpanelen på Göteborgs universitets webbplats.

 

Metodforskning

I SOM-undersökningarna och medborgarpanelen bedriver vi, vid sidan av vår samhällsforskning och samverkan, en hel del egen forskning inom området surveymetod. Detta syftar framförallt till att stärka och vidareutveckla våra undersökningsmetoder.

Vi strävar alltid efter att våra undersökningar ska vara så effektiva och vetenskapligt underbyggda som möjligt. Det är viktigt att förvalta det förtroende som tiotusentals undersökningsdeltagare ger oss varje år. Därför är vår ambition att ligga nära, och ständigt bidra till, internationell forskning inom surveymetod.

Surveymetodforskning handlar om att ta reda på vad som definierar en god frågeundersökning. Ur vårt perspektiv kan detta bland annat röra sig om att studera effekterna av belöningar, hur lång tid olika frågor tar att besvara eller när på dagen ett påminnelse-SMS lämpligast skickas ut. Det kan också inbegripa hur man som forskare ska tolka och kan analysera vissa resultat, och hur detta förändras över tid.

Medborgarpanelens interna metodforskningsarbete publiceras fritt tillgängligt för alla intresserade att ta del av. År 2021 påbörjades den nya rapportserien The SOM Institute’s Notes on Survey Methodology. Tidigare presenterades metodforskningen som antingen Working papers eller Methodological notes.

Eftersom målgruppen är en internationell publik, framförallt med fokus på verksamma inom det akademiska fältet surveymetodologi, är dessa rapporter vanligen på engelska och följer internationell forskningsstandard.

 

Läs mer om metodforskningsarbetet och ta del av publikationer på Göteborgs universitets webbplats.

Ställ frågor i Medborgarpanelen

Ställ forskningsfrågor, genomför vetenskapliga experiment eller följ grupper över tid i Medborgarpanelen. Infrastrukturen är flexibel och anpassningsbar efter specifika önskemål med mer än 75 000 aktiva deltagare och utskick som i regel sker 3-4 gånger per år.

Sedan starten 2010 har Medborgarpanelen samlat in data i samverkan med över 400 olika forskningsprojekt från svenska såväl som internationella lärosäten. Medborgarpanelen är även öppen for olika myndigheter och andra organisationer som vill genomföra undersökningar i webbpanel.

Läs mer och ansök om samverkan på Medborgarpanelens webbplats.

 

Kontakta Medborgarpanelen

Du når oss enklast genom att skicka e-post till