Medborgarpanelen

Medborgarpanelen

Medborgarpanelen är en forskningsinfrastruktur vid SOM-institutet vid Göteborgs universitet, som hjälper forskare att samla in data. Med omkring 75 000 aktiva deltagare kan Medborgarpanelen erbjuda en heltäckande tjänst för såväl forskningsprojekt som myndigheter som vill ställa sina forskningsfrågor till en redan intresserad publik.

Deltagarna i webbpanelen består av personer som själva valt att svara på frågor via e-post ett par gånger per år, och genom sina svar bidrar de till forskning inom många olika områden. Samtidigt är en målsättning med Medborgarpanelen att deltagarna inte ska belastas i onödan utan ska uppleva att det är givande och intressant att vara med.

För samverkande forskare erbjuder datainsamling via webbpanel stor flexibilitet vad gäller undersökningsdesign och upplägg. Målsättningen med Medborgarpanelen som forskningsinfrastruktur är att vara öppen, tillgänglig och kostnadseffektiv för att kunna bistå forskning på så bred front som möjligt. Medborgarpanelen bidrar också med viktig metodologisk kompetens.

Läs mer om Medborgarpanelen på Göteborgs universitets webbplats.

 

Ställ frågor i Medborgarpanelen

Ställ forskningsfrågor, genomför vetenskapliga experiment eller följ grupper över tid i Medborgarpanelen. Infrastrukturen är flexibel och anpassningsbar efter specifika önskemål med mer än 75 000 aktiva deltagare och utskick som i regel sker 3-4 gånger per år.

Sedan starten 2010 har Medborgarpanelen samlat in data i samverkan med över 400 olika forskningsprojekt från svenska såväl som internationella lärosäten. Medborgarpanelen är även öppen for olika myndigheter och andra organisationer som vill genomföra undersökningar i webbpanel.

Läs mer och ansök om samverkan på Medborgarpanelens webbplats.

 

Kontakta Medborgarpanelen

Du når oss enklast genom att skicka e-post till