Det svenska Valforskningsprogrammet finns vid Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. Sedan tidigt 1950-tal ägnar vi oss hängivet åt empiriska studier av opinionsbildning, val och väljarbeteende och av tillståndet och utvecklingen av den svenska representativa demokratin.

Syftet med forskningen är bland annat att förklara varför väljare röstar som de gör och varför val slutar som de gör. Vi spårar och följer trender i svensk valdemokrati och gör jämförelser med utvecklingen i andra länder.

Valforskningsprogrammets undersökningar är en del av den offentliga demokratistatistiken. I samband med allmänna val genomför vi systematiska studier av demokratins huvudaktörer: partier, medier och väljare. Läs mer om det svenska Valforskningsprogrammet på Göteborgs universitets webbplats.

Comparative Study of Electoral Systems

Sverige deltar sedan 1995 i ett unikt länderjämförande samarbetsprojekt som kallas The Comparative Study of Electoral Systems (CSES). Samarbetet mellan nationella valforskarteam runt om i världen möjliggör systematiska analyser av väljarbeteende under varierande institutionella omständigheter. Fler än 200 forskare från 60 länder deltar aktivt i projektet för att nå bättre förståelse av grundläggande frågor om varför väljare deltar i val och varför de röstar som de gör. CSES är det viktigaste långsiktiga internationella samarbetsprojektet för svensk forskning om val, opinion och demokrati.

Läs mer om Comparative Study of Electoral Systems på deras webbplats.

Tillgång till data

Hur får jag tillgång till data från Valforskningsprogrammet?

Valforskningsprogrammet (SNES)

Data från Valundersökningarna finns deponerade vid Svensk Nationell Datatjänst (SND).

The Comparative Study of Electoral Systems (CSES)

CSES koordinerar nationella valforskarteam runt om i världen. Data från CSES-undersökningarna kan du ladda ner direkt från CSES webbplats.

Kontakt

Henrik Ekengren Oscarsson

Professor vid statsvetenskapliga institutionen
Göteborgs universitet

+46 (0)31 786 46 66