Svenska Valforskningsprogrammet

Det svenska Valforskningsprogrammet finns vid Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. Sedan tidigt 1950-tal ägnar vi oss hängivet åt empiriska studier av opinionsbildning, val och väljarbeteende och av tillståndet och utvecklingen av den svenska representativa demokratin.

Syftet med forskningen är bland annat att förklara varför väljare röstar som de gör och varför val slutar som de gör. Vi spårar och följer trender i svensk valdemokrati och gör jämförelser med utvecklingen i andra länder.

Valforskningsprogrammets undersökningar är en del av den offentliga demokratistatistiken. I samband med allmänna val genomför vi systematiska studier av demokratins huvudaktörer: partier, medier och väljare. Läs mer om det svenska Valforskningsprogrammet på deras webbplats.

Comparative Study of Electoral Systems

(CSES: Sweden V VI)

 

Sverige deltar sedan 1995 i ett unikt länderjämförande samarbetsprojekt som kallas The Comparative Study of Electoral Systems (CSES). Samarbetet mellan nationella valforskarteam runt om i världen möjliggör systematiska analyser av väljarbeteende under varierande institutionella omständigheter. Fler än 200 forskare från 60 länder deltar aktivt i projektet för att nå bättre förståelse av grundläggande frågor om varför väljare deltar i val och varför de röstar som de gör. CSES är det viktigaste långsiktiga internationella samarbetsprojektet för svensk forskning om val, opinion och demokrati.

Läs mer om Comparative Study of Electoral Systems på deras webbplats.

Tillgång till data från SNES

Hur laddar jag ner data från någon av Valforskningsprogrammets undersökningar?

Svenska Valforskningsprogrammet (SNES)

På Valforskningsprogrammets webbplats hittar du all information kring hur du går tillväga för att få tillgång till data och dokumentation från de olika undersökningarna.

The Comparative Study of Electoral Systems (CSES)

CSES koordinerar nationella valforskarteam runt om i världen. Data från CSES-undersökningarna kan du ladda ner direkt från CSES webbplats.

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss om du har frågor kring Valforskningsprogrammet,

CSES, eller behöver hjälp med användarstöd.

Vem arbetar med det svenska Valforsknings-programmet?

Det svenska Valforskningsprogrammet leds av Henrik Ekengren Oscarsson, professor vid statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet.

Henrik Ekengren Oscarsson

Professor i statsvetenskap

henrik.oscarsson@pol.gu.se

+46 (0)31 786 4666