Om CORS

CORS

Comparative Research Center Sweden

CORS är ett nationellt konsortium som samordnar och tillhandahåller surveybaserad forskningsinfrastruktur för samhällsvetenskaplig forskning. Både nationella infrastrukturer samt noder för svensk medverkan i internationella infrastrukturer finns representerade här och omfattar några av de största och mest välkända surveybaserade forskningsprogrammen i Sverige; European Social Survey (ESS), European Values Study (EVS), International Social Survey Programme (ISSP), The Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) samt Svenska Valforskningsprogrammet (SNES). I CORS organisation ingår även Medborgarpanelen vid SOM-institutet vid Göteborgs universitet som hjälper forskare att samla in data.

Många forskare behöver tillgång till olika verktyg i form av forskningsinfrastruktur, såsom databaser, för att kunna genomföra sin forskning. Surveyundersökningar är bland de bästa och mest kostnadseffektiva verktygen inom samhällsvetenskaplig forskning som finns för att kunna studera förändringar inom och mellan olika samhällen. Med hjälp av surveyundersökningar kan forskare få en representativ beskrivning av befolkningens faktiska levnadsförhållanden, beteenden, värderingar, attityder, preferenser, hälsa och livskvalitet.

Surveyundersökningarna i CORS studerar människors beteenden, värderingar, attityder, preferenser, åsikter, hälsa och livskvalitet och tillhandahåller datamaterial inom ett stort antal forskningsområden, bland annat demokrati, opinionsbildning och väljarbeteende, familj och sociala relationer, arbete, ekonomi och utbildning, hälsa, politik och samhällsfrågor, jämställdhet, media, religion och invandring. Många av dessa undersökningar möjliggör värdefulla jämförelser mellan Sverige och andra länder. Nästan all data från de olika undersökningarna kan laddas ner och användas utan kostnad.

Nationellt finansieras CORS och dess ingående infrastrukturer av Vetenskapsrådet, Umeå universitet, Göteborgs universitet och Mittuniversitetet.

CORS leds av Mikael Hjerm, professor vid sociologiska institutionen vid Umeå universitet.

Medarbetare

Här hittar du kontaktuppgifter till CORS medarbetare.

Mikael Hjerm

Föreståndare CORS och nationell koordinator ESS-S

Professor vid sociologiska institutionen vid Umeå universitet. Mikael är föreståndare för CORS och ansvarar för verksamheten. Sverigeansvarig för European Social Survey (ESS).

+46 (0)90 786 95 17

Katarina Östberg

Projektsamordnare CORS

Arbetar med den övergripande samordningen av CORS, med forskningskommunikation, verksamhetsplanering och rapportering.

+46 (0)90 786 54 09

Stefan Dahlberg

Sverigeansvarig för European Values Study (EVS)

Professor vid institutionen för humaniora och samhällsvetenskap vid Mittuniversitetet. Stefan är Sverigeansvarig för European Values Study.

Ida Öun

Sverigeansvarig för International Social Survey Programme (ISSP)

Docent vid sociologiska institutionen vid Umeå universitet. Ida är Sverigeansvarig för International Social Survey Programme (ISSP) tillsammans med Jonas Edlund.

+46 (0)90 786 52 52

Jonas Edlund

Sverigeansvarig för International Social Survey Programme (ISSP)

Professor vid sociologiska institutionen vid Umeå universitet. Jonas är Sverigeansvarig för International Social Survey Programme (ISSP) tillsammans med Ida Öun.

+46 (0)90 786 78 22

Annika Bergström

Föreståndare för SOM-institutet vid Göteborgs universitet

Professor vid institutionen för journalistik, medier och kommunikation JMG vid Göteborgs universitet. Föreståndare för SOM-institutet och forskningsledare för Medborgarpanelen.

+46 (0)31 786 51 78

Gunnar Malmberg

Sverigeansvarig för Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE)

Professor vid institutionen för geografi samt enheten för demografi och åldrandeforskning vid Umeå universitet. Gunnar är sverigeansvarig för Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE).

+46 (0)90 786 54 95

Mikael Stattin

Sverigeansvarig för Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE)

Professor vid sociologiska institutionen vid Umeå universitet. Mikael är sverigeansvarig för Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE).

+46 (0)90 786 57 14

Henrik Ekengren Oscarsson

Undersökningsledare vid det svenska Valforskningsprogrammet (SNES)

Professor vid statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. Henrik leder det svenska Valforskningsprogrammet.

+46 (0)31 786 46 66

Nationellt finansieras CORS av

Vetenskapsrådet, Umeå universitet, Göteborgs universitet och Mittuniversitetet.