ISSP

International Social Survey Programme (ISSP) är ett internationellt samarbetsprogram som varje år genomför en surveyundersökning med frågor kopplade till olika samhällsvetenskapliga områden. ISSP bildades 1984 av Australien, Tyskland, Storbritannien och USA och i dagsläget är mer än 40 länder medlemmar. Surveyundersökningarna är konstruerade för att möjliggöra komparativa studier mellan länder samt studier av förändringar över tid. Datamaterialen med tillhörande dokumentation från undersökningarna är fritt tillgängliga för forskarsamhället. Frågorna i undersökningarna anpassas även för att möta de förändringar som sker inom de samhällsvetenskapliga områdena. Följande områden finns med i ISSP-undersökningarna:

 • Politiskt styre
 • Sociala nätverk
 • Social klass
 • Familj och könsroller
 • Attityder till arbete
 • Religion
 • Miljö
 • Nationell identitet
 • Medborgarskap
 • Sport och fritid
 • Hälsa och hälsovård

Mängden publicerade arbeten som använder ISSP-data växer i snabb takt, en konsekvens av att allt fler forskare upptäcker materialets unika möjligheter. Den senaste ISSP-bibliografin (Maj, 2017) omfattar 8254 artiklar, rapporter, kapitel och böcker, av vilka många publicerats i ledande internationella tidskrifter (Schapiro and Smith 2017).

Hur laddar jag hem data från ISSP-undersökningen för att göra egna analyser?

1. Det tyska forskningsinstitutet Gesis tillhandahåller datafiler för ISSP. För att få tillgång till dessa filer behöver du först registrera dig här.

2. När du registrerat dig på länken ovan och fått ett lösenord kan du surfa in här för att hitta datafiler och dokumentation från undersökningen.