International Social Survey Programme (ISSP) är ett internationellt samarbetsprogram som varje år genomför en surveyundersökning med frågor kopplade till olika samhällsvetenskapliga områden. ISSP bildades 1984 av Australien, Tyskland, Storbritannien och USA och i dagsläget är mer än 40 länder medlemmar. Surveyundersökningarna är konstruerade för att möjliggöra komparativa studier mellan länder samt studier av förändringar över tid. Datamaterialen med tillhörande dokumentation från undersökningarna är fritt tillgängliga för forskarsamhället. Frågorna i undersökningarna anpassas även för att möta de förändringar som sker inom de samhällsvetenskapliga områdena. Följande områden finns med i ISSP-undersökningarna:

 • Politiskt styre
 • Sociala nätverk
 • Social ojämlikhet
 • Familj och könsroller
 • Arbetsliv
 • Religion
 • Miljö
 • Nationell identitet
 • Medborgarskap
 • Sport och fritid
 • Hälsa och hälsovård
 • Digitala samhällen

Sedan ISSP grundades har mer än en miljon respondenter deltagit i undersökningarna. Mängden publicerade arbeten som använder ISSP-data växer i snabb takt, en konsekvens av att allt fler forskare upptäcker materialets unika möjligheter. All forskningsdata och dokumentation från ISSP publiceras med öppen tillgång.

Läs mer på ISSPs webbplats.

 

Tillgång till data från ISSP

Hur får jag tillgång till data från ISSP-undersökningen för att göra egna analyser?

All forskningsdata och dokumentation från ISSP publiceras med öppen tillgång och kan nås från ISSPs webbplats.

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss om du har frågor kring ISSP eller behöver hjälp med användarstöd.

Jonas Edlund

Professor vid sociologiska institutionen
Umeå universitet
Nationell koordinator ISSP

+46 (0)90 786 78 22

Ida Öun

Docent vid sociologiska institutionen
Umeå universitet
Nationell koordinator ISSP

+46 (0)90 786 52 52