International Social Survey Programme

International Social Survey Programme (ISSP) är ett internationellt samarbetsprogram som varje år genomför en surveyundersökning med frågor kopplade till olika samhällsvetenskapliga områden. ISSP bildades 1984 av Australien, Tyskland, Storbritannien och USA och i dagsläget är mer än 40 länder medlemmar. Surveyundersökningarna är konstruerade för att möjliggöra komparativa studier mellan länder samt studier av förändringar över tid. Datamaterialen med tillhörande dokumentation från undersökningarna är fritt tillgängliga för forskarsamhället. Frågorna i undersökningarna anpassas även för att möta de förändringar som sker inom de samhällsvetenskapliga områdena. Följande områden finns med i ISSP-undersökningarna:

 • Politiskt styre
 • Sociala nätverk
 • Social klass
 • Familj och könsroller
 • Attityder till arbete
 • Religion
 • Miljö
 • Nationell identitet
 • Medborgarskap
 • Sport och fritid
 • Hälsa och hälsovård

Mängden publicerade arbeten som använder ISSP-data växer i snabb takt, en konsekvens av att allt fler forskare upptäcker materialets unika möjligheter. Den senaste ISSP-bibliografin (maj 2019) omfattar mer än 9000 artiklar, rapporter, kapitel och böcker, av vilka många publicerats i ledande internationella tidskrifter (Smith, T. W. and Schapiro, B. 2019).

 

Tillgång till data från ISSP

Hur laddar jag ner data från ISSP-undersökningen för att göra egna analyser?

1.

Det tyska forskningsinstitutet Leibniz Institute for the Social Sciences – GESIS tillhandahåller datafiler för ISSP. För att få tillgång till dessa behöver du först registrera dig hos GESIS.

2.

När du har registrerat dig och fått ett lösenord så kan du välja vilken eller vilka datafiler du vill ladda ner.

 

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss om du har frågor kring ISSP eller behöver hjälp med användarstöd.

Vem arbetar med ISSP i Sverige?

Den svenska noden ISSP-S finns vid sociologiska institutionen vid Umeå universitet. Nationell koordinator är professor Jonas Edlund.

Jonas Edlund

Nationell koordinator ISSP-S

jonas.edlund@umu.se

+46 (0)90 786 78 22