Opinionsundersökning för Sverige

 

Opinionsundersökning för Sverige är en webbaserad undersökning som riktar sig till slumpmässigt utvalda människor för att få bättre kunskap och insikt om deras åsikter kring en rad olika samhällsfrågor, såsom familjeliv, arbete, hälsa, media och politik.

Svaren från undersökningen ger forskare och beslutsfattare, med flera, värdefull kunskap om några av de viktigaste frågorna i vårt samhälle idag. Undersökningen genomförs även i andra europeiska länder, vilket medför att forskare kan göra internationella jämförelser.

Frågor och svar: Om opinionsundersökning för Sverige

 • Vad innebär ett deltagande i studien?

De personer som blivit utvalda till att delta kommer få svara på upp till sex enkäter, som var och en tar omkring 20 minuter att besvara, samt eventuellt en 10 minuter lång välkomstenkät. Enkäterna kommer att skickas ut med ungefär två månaders mellanrum. Du bestämmer själv vid varje tillfälle om du vill delta.

 • Får jag någon ersättning?

De personer som deltar kommer att få ett presentkort på 100 kr i samband med varje enkät.

 • Vem finansierar forskningen?

Forskningen finansieras av EU:s ramprogram för forskning och innovation Horisont 2020 (bidragsavtal nummer 871063, ESS-SUSTAIN-2).

 • Vilka ämnen omfattar studien?

Enkäterna som ingår i studien kommer omfatta många olika ämnen som alla kan ha en åsikt om, exempelvis familjeliv, arbete, hälsa, media och politik.

 • Sekretess?

Respondenternas data hanteras strikt konfidentiellt i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Det gäller både personuppgifter såväl som svaren från enkäterna.

 • När startar undersökningen?

Respondenterna bör få sin första inbjudan i januari 2022.

 • När avslutas undersökningen?

Den sista enkäten planeras att skickas ut under sommaren 2023. Om projektet beviljas ytterligare finansiering kommer vi att tillfråga deltagarna om de vill delta i fler enkäter.

Frågor och svar: Funderingar kring att delta i Opinionsundersökning för Sverige
Om du har funderingar kring att delta i vår undersökning kan du ha nytta av att läsa nedanstående information. Om du inte hittar svar på dina frågor nedan, eller om du föredrar att tala med någon personligen, är du välkommen att kontakta Ipsos via kontaktuppgifterna som du hittar längre ner på sidan.

 • JAG ÄR INTE INTRESSERAD AV ENKÄTER

Vi skulle verkligen uppskatta om du vill delta i den här studien, för att undersökningen blir bättre och ger säkrare resultat ju fler som är med. Genom att dela med dig av dina åsikter kring en rad olika ämnen, så kan du hjälpa oss att bättre förstå det svenska samhället.

 • JAG ÄR BEKYMRAD ÖVER SOCIAL DISTANSERING/FYSISK KONTAKT MED TANKE PÅ COVID-19 PANDEMIN

Eftersom undersökningen är webbaserad så kommer inga intervjuer på plats att göras. Enkäterna är anpassade för att kunna besvaras via olika digitala enheter såsom surfplatta, mobiltelefon, bärbar dator eller stationär dator. Du kan därmed använda dig av den enhet som du föredrar samt vid den tidpunkt som passar dig bäst.

 • JAG TROR ATT MIN INTERNETUPPKOPPLING ÄR FÖR LÅNGSAM

Enkäterna är anpassade till att kunna besvaras via olika digitala enheter såsom surfplatta, mobiltelefon, bärbar dator och stationär dator. Du kan därmed välja att besvara enkäterna med hjälp av den enhet som du har tillgänglig och som du anser har den snabbaste uppkopplingen. Det krävs inte någon snabb internetuppkoppling för att besvara enkäterna och du kan välja att fylla i en del av enkäten, för att sedan stänga din webbläsare och fortsätta vid ett senare tillfälle. Du kan även besvara enkäterna när du befinner dig någon annanstans än i hemmet och där du har tillgång till internetuppkoppling.

 • JAG VILL INTE ATT MIN SURFMÄNGD FÖRBRUKAS

Enkäterna tar inte upp mycket surfmängd. Du får ett presentkort med ett värde av 100 kr som tack för ditt deltagande varje gång du blir inbjuden till att besvara en enkät. Enkäterna är även anpassade för att kunna besvaras med hjälp av olika digitala enheter så du kan använda den enhet som du har tillgänglig. Du kan även besvara enkäterna när du befinner dig någon annanstans än i hemmet och där du har tillgång till gratis internetuppkoppling.

 • JAG ÄR OSÄKER PÅ OM MINA DATORKUNSKAPER ÄR TILLRÄCKLIGT BRA FÖR ATT KUNNA DELTA I EN WEBBASERAD UNDERSÖKNING

Enkäterna har en enkel och användarvänlig utformning så det behövs inga särskilda datorkunskaper för att kunna delta i webb-panelen. Vår support finns till hands om du behöver hjälp. Enkäterna som skickas ut är korta och det tar omkring 20 minuter att besvara dessa. Enkäterna är även anpassade för att kunna besvaras med hjälp av olika digitala enheter så du kan använda den enhet som du har tillgänglig och som du är mest van vid att använda.

 • JAG ÄR OROLIG ATT DET HÄR ÄR EN BLUFF. ÄR DET HÄR EN ANSEDD UNDERSÖKNING?

Den här undersökningen är ett mycket viktigt forskningsprojekt som utförs av universitet, nationella statistikmyndigheter och offentlig undersökningsinfrastruktur. Tillsammans med din inbjudan skickade vi med en broschyr med dataskyddsinformation, där du kan läsa mer om undersökningen och rättslig information. Det kostar ingenting att vara med i undersökningen och vi kommer inte försöka sälja någonting till dig.

 • JAG KÄNNER ORO ÖVER SEKRETESSFRÅGOR

Alla som arbetar med den här undersökningen följer dataskyddsförordningar och lagar, samt har utbildning för att kunna hantera och överföra enkätdata. Dina svar kommer endast användas för forskningsändamål och aldrig för marknadsföring, telefonförsäljning eller i kommersiellt syfte. Ditt deltagande är frivilligt och du kan alltid välja att hoppa över frågor som du inte vill svara på. Du kan läsa mer om hur vi hanterar dina uppgifter i dataskyddsinformationen som bifogades i din inbjudan.

 • JAG GILLAR INTE ÄMNENA SOM INGÅR I UNDERSÖKNINGEN

Enkäterna ger dig möjlighet att säga vad du tycker om viktiga ämnen. Olika ämnen kommer att tas upp i de olika enkäterna. Du kan alltid hoppa över en fråga om du inte vill svara på den. Om du väljer att delta i studien får du möjlighet att reflektera över olika ämnen, och du får också en inblick i vad forskare och beslutsfattare fokuserar på.

 • JAG TROR INTE ATT JAG ÄR SÅ VÄLBEKANT MED ÄMNENA SOM INGÅR I ENKÄTERNA – DET LÅTER FÖR SVÅRT

Enkäterna är okomplicerade och lätta att besvara och du behöver inga speciella kunskaper för att kunna delta i undersökningen. De webbaserade enkäterna tar upp en rad olika ämnen och ditt deltagande ger dig möjlighet att reflektera över olika frågor. Ditt deltagande är frivilligt och du kan alltid välja att hoppa över frågor som du inte vill svara på.

 • JAG UNDRAR HUR LÅNG TID DET TAR ATT BESVARA ENKÄTERNA, TÄNK OM JAG INTE KAN BESVARA HELA ENKÄTEN PÅ EN GÅNG.

Varje enkät tar omkring 20 minuter att besvara. Du kan besvara enkäten när som helst på dygnet på en plats där du har internetuppkoppling. Om du inte kan besvara hela enkäten på en gång, så kan du besvara en del av den och sedan fortsätta vid ett senare tillfälle. Om du svarar på den första enkäten så betyder inte det att du måste besvara alla enkäter som du får fortsättningsvis, utan du kan välja att hoppa över någon enkät om du inte har tid att besvara den (eller om du av någon annan anledning inte kan delta).

 • JAG FÅR FÖR MÅNGA FÖRFRÅGNINGAR OM ATT DELTA I ENKÄTER.

Vi förstår att det kommer många förfrågningar om att delta i olika enkäter nu för tiden. Men den här undersökningen är annorlunda. Vi skickar inte ut förfrågningar till alla, utan vi har använt oss av vetenskapliga metoder för att välja ut ett urval av människor som kan representera befolkningen i stort. Det innebär att vi inte kan ersätta någon som har valts ut, utan att undersökningen skulle bli missvisande. Därför är ditt deltagande mycket viktigt för forskningsprojektet. Vi vill även påminna dig om att du kan avbryta ditt deltagande när som helst och varje enkät tar bara omkring 20 minuter att besvara.

 • JAG TROR INTE ATT JAG HAR DET TEKNISKA KUNNADE SOM BEHÖVS FÖR ATT KUNNA BESVARA ENKÄTER VIA INTERNET

Enkäterna är utformade på ett enkelt och användarvänligt sätt så att inga speciella tekniska kunskaper behövs för att kunna delta i undersökningen. Du kan alltid kontakta vår support som hjälper till om det behövs. Vi kommer endast att skicka dig korta enkäter som var och en tar omkring 20 minuter att besvara. Enkäterna är även anpassade för att kunna besvaras med hjälp av olika digitala enheter så du kan använda den enhet som du har tillgänglig och som du är mest van vid att använda.

 • KAN EN VÄN ELLER FAMILJEMEDLEM BESVARA ENKÄTEN ISTÄLLET FÖR MIG?

Du kan inte ersättas. Det är viktigt att just du fyller i enkäterna så att resultaten från undersökningen representerar befolkningen på ett tillförlitligt sätt. Du har blivit slumpmässigt utvald till att delta tillsammans med många olika människor: yngre och äldre, arbetslösa och arbetande, ensamstående och familjer. Mångfalden leder till bättre och säkrare resultat eftersom studien då representerar befolkningens åsikter på ett tillförlitligt sätt.

 

Kontakta oss

Om du vill veta mer om studien eller behöver mer information, kan du kontakta vår kostnadsfria telefonlinje för studiedeltagare som är öppen vardagar mellan klockan 9 och 17. Du kan kontakta Ipsos på telefon 0200-33 66 24  eller skicka e-post till ess@ipsos.se.