Om boken Utblick

Hur kommer det sig att människor är mer främlingsfientliga i vissa länder än i andra? Varför skiljer sig åsikter om jämställdhet inom familjen så mycket mellan länder? Stämmer det att människor blir allt mindre religiösa i takt med att länder moderniseras? Ökar eller minskar välbefinnandet över tid i Europas länder? Hur utvecklas livsvillkor och hälsa för den äldre befolkningen i Europa?”

Det här är exempel på frågor som vi på CORS försöker besvara i boken ”Utblick”.

 

utblick