Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe ERIC

European Research Infrastructure Consortium

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) är en forskningsinfrastruktur som studerar hur hälsa, sociala, ekonomiska och miljöpolitiska effekter påverkar människor, som är 50 år och äldre, genom livet. Sedan 2004 och fram till idag så har mer än 530 000 intervjuer gjorts med 140 000 personer som alla är 50 år eller äldre, och som kommer från 28 europeiska länder samt Israel. SHARE gör det möjligt för forskare runt om i världen att studera frågor inom en mängd forskningsområden från biologi till demografi, nationalekonomi, epidemiologi, medicin, gerontologi, psykologi, sociologi, folkhälsa och mer.

Under 2021 firade SHARE 10 år som European Research Infrastructure Consortium (ERIC). Forskningsinfrastrukturer är vetenskapliga verktyg som används för att kunna bedriva forskning av högsta kvalitet och som används av forskare och forskargrupper inom många olika forskningsområden. Sverige har deltagit sedan starten 2004 och är medlem i konsortiet sedan 2014. Den svenska noden ingår i CORS.

Läs mer på SHARE-ERICs webbplats.

 

Tillgång till data från SHARE

Hur får jag tillgång till data från SHARE-undersökningen för att göra egna analyser?

SHARE-undersökningen är gratis att ta del av för studenter, forskare och lärare som är knutna till någon vetenskaplig institution såsom ett universitet eller högskola.

Du hittar all information om hur  du får tillgång till data på SHARE-ERICs webbplats.

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss om du har frågor kring SHARE eller behöver hjälp med användarstöd.

Gunnar Malmberg

Professor vid institutionen för geografi och enheten för demografi och åldrandeforskning (CEDAR)
Umeå universitet
Nationell koordinator SHARE

+46 (0)90 786 54 95

Mikael Stattin

Professor vid sociologiska institutionen
Umeå universitet
Nationell koordinator SHARE

+46 (0)90 786 57 14

Jenny Olofsson

Forskare vid enheten för demografi och åldrandeforskning (CEDAR)
Umeå universitet

+46 (0)90 786 70 64

Filip Fors Connolly

Forskningssamordnare för ESS och SHARE vid sociologiska institutionen
Umeå universitet

+46 (0)90 786 78 25