Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe

50+ in Europe

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) är en tvärvetenskaplig intervjubaserad undersökning om hälsa, åldrande och pensionering som genomförts i 28 europeiska länder och som omfattar totalt 140 000 individer över 50 års ålder ibland annat Sverige.

Syftet med SHARE är att öka förståelsen för konsekvenserna av den åldrande befolkningen. Undersökningen fokuserar på bland annat arbetskraftsutbud, försörjningsmöjligheter, sociala och ekonomiska förhållanden, familjenätverk samt fysisk och psykisk hälsa bland människor över 50 års ålder.

SHARE startade 2002 och är planerad att fortgå fram till 2024 och kommer då att ha omfattat totalt 10 vågor av datainsamling. Hittills har över 7000 forskare använt sig av SHARE och undersökningen har resulterat i en stor mängd vetenskapliga och policyorienterade publikationer. SHARE blev i mars 2011 den första datainfrastruktur i Europa som fått status som så kallad European Research Infrastructure Consortium (ERIC).

SHARE:s-kärnmodul innehåller bland annat följande områden:

  • Arbete, ekonomi och utbildning
  • Pensionering
  • Familj och civil status
  • Sociala relationer
  • Hälsa och livskvalitet

SHARE-undersökningen är gratis att ta del av för studenter, forskare och lärare som är knutna till någon vetenskaplig institution såsom ett universitet eller en högskola.

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe ERIC

European Research Infrastructure Consortium

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe ERIC är en europeisk forskningsinfrastruktur där flera europeiska länder samarbetar, ett så kallat ERIC-konsortium (European Research Infrastructure Consortium). Forskningsinfrastrukturer är vetenskapliga verktyg som används för att kunna bedriva forskning av högsta kvalitet och används av forskare och forskargrupper inom många olika forskningsområden.

SHARE koordineras centralt och leds av Axel Börsch-Supan, Ph.D., vid Munich Center for the Economics of Ageing MEA vid Max Planck Institute for Social Law and Social Policy, München, Tyskland.

Sverige har deltagit sedan starten 2004 och är medlem i konsortiet sedan 2014. Den svenska noden ingår i CORS.

 

Tillgång till data från SHARE

Hur laddar jag ner data från SHARE-undersökningen för att göra egna analyser?

Du hittar all information kring hur du laddar ner data från SHARE-undersökningen på SHARE-ERICs webbplats.

 

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss om du har frågor kring SHARE eller behöver hjälp med användarstöd.

Vem arbetar med SHARE i Sverige?

Den svenska noden SHARE-S finns vid Umeå universitet och leds av Gunnar Malmberg, professor vid institutionen för geografi och enheten för demografi och åldrandeforskning tillsammans med Mikael Stattin, universitetslektor vid sociologiska institutionen.

Det operativa arbetet med SHARE sköts av Filip Fors Connolly, forskningssamordnare vid sociologiska institutionen tillsammans med Jenny Olofsson, forskare vid enheten för demografi och åldrandeforskning.

 

Gunnar Malmberg

Nationell koordinator SHARE-S

gunnar.malmberg@umu.se

+46 (0)90 786 54 95

Jenny Olofsson

Forskare

jenny.olofsson@umu.se

+46 (0)90 786 70 64

Mikael Stattin

Nationell koordinator SHARE-S

mikael.stattin@umu.se

+46 (0)90 786 57 14

Filip Fors Connolly

Forskningssamordnare ESS-S och SHARE-S

filip.fors@umu.se

+46 (0)90 786 78 25