SHARE – Återblick och planer för framtiden

21 okt 2022

I utgåvan av SHARE-ERIC Annual Activity Report 2021 – 22 beskrivs det gångna året för SHARE och planerna för framtiden. SHARE (the Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) är en forskningsinfrastruktur som studerar hur hälsa, sociala, ekonomiska och miljöpolitiska effekter påverkar människor, som är 50 år och äldre, genom livet. Sedan 2004 och fram till idag så har mer än 530 000 intervjuer gjorts med 140 000 personer som alla är 50 år eller äldre, och som kommer från 28 europeiska länder samt Israel. SHARE gör det möjligt för forskare runt om i världen att studera frågor inom en mängd forskningsområden från biologi till demografi, nationalekonomi, epidemiologi, medicin, gerontologi, psykologi, sociologi, folkhälsa och mer.

Under 2021 firade SHARE 10 år som European Research Infrastructure Consortium (ERIC). Fältarbetet för omgång 9 av SHARE påbörjades under 2021, och nya data släpptes för omgång 8, som är den första gången som accelerometerdata ingår. Ett urval av respondenterna fick då bära en accelerometer under 8 dygn för att kunna mäta fysisk aktivitet.

Sedan projektet SHARE-COVID-19 startade under 2020 har två SHARE Corona studier genomförts, och man kan ta del av några av projektets första resultat och publikationer i rapporten, som beskriver konsekvenser för respondenterna till följd av pandemin och de åtgärder som infördes för att minska smittspridningen. Forskningsområden som beskrivs är hälso- och sjukvård, hälsa, arbetsmarknad, inkomst, sociala relationer, geografiska skillnader och levnadsförhållanden. De första data från den andra SHARE Corona studien blev tillgängliga under 2022.

SHARE förser forskare och samhällen med tillförlitliga och jämförbara data. Många gånger används SHARE som en värdefull tillgång när det handlar om att analysera, utreda och fatta beslut på olika nivåer i samhället. Som exempel så skapade Israel under 2021 ett nationellt index för optimalt åldrande, som baseras på data från SHARE, som stöd för beslutsfattande, budgetallokering och utveckling, och OECD publicerade en rapport om pandemins effekt på den långsiktiga vården och omsorgen, baserad på data från SHARE. Fler exempel finns att läsa om i rapporten.

Under 2022 har mycket fokus handlat om framtiden för SHARE, om nya forskningsprojekt och samarbeten, samt om flytten till SHARE’s nya hem: The SHARE Berlin Institute.

Du hittar rapporten i sin helhet här.

 

Senaste nytt

Kan man lita på opinionsmätningarna?

Kan man lita på opinionsmätningarna?

Valår! Det betyder ökat fokus på opinionsmätningar av väljares röstningsintentioner. Det är förstås inte så konstigt. Mätningarna är inte bara politisk underhållning. De fyller en viktig demokratisk funktion. I ett parlamentariskt flerpartisystem som det svenska är...

Australiensisk studie relaterad till ESS

Australiensisk studie relaterad till ESS

Den australiensiska webbpanelen Life in Australia har samlat in data som nu kan jämföras med data från den nionde omgången av European Social Survey (ESS), som genomfördes 2018/2019. I webbpanelstudien som pågick mellan den 17 februari och den 2 mars 2020, fanns 163...

SHAREs långsiktiga framtid

SHAREs långsiktiga framtid

Forskningsinfrastrukturen SHARE (the Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) är en tvärvetenskaplig intervjubaserad undersökning som studerar hälsa samt sociala, ekonomiska och miljöpolitiska effekter på europeiska medborgare. Sedan den första...