SHAREs långsiktiga framtid

07 jun 2022

Forskningsinfrastrukturen SHARE (the Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) är en tvärvetenskaplig intervjubaserad undersökning som studerar hälsa samt sociala, ekonomiska och miljöpolitiska effekter på europeiska medborgare. Sedan den första undersökningen gjordes 2004 och fram till idag, har 530 000 intervjuer genomförts i 28 europeiska länder, samt Israel, med 140 000 individer i åldrarna 50 år och äldre. Under den här tiden har 9 omgångar av undersökningen gjorts och den tionde omgången som sker under 2024 skulle ha blivit den sista.

Men på SHARE-ERIC’s rådsmöte i maj, bestämde medlemmarna gemensamt att förlänga SHARE till att fortgå även efter år 2024. SHARE har bidragit med värdefulla vetenskapliga resultat och stöd för evidensbaserat beslutsfattande.

SHARE blev i mars 2011 den första forskningsinfrastruktur i Europa som fick status som så kallad European Research Infrastructure Consortium (ERIC).

I mars 2022 öppnades “the SHARE Berlin Institute” där de som arbetar med den internationella samordningen av SHARE kommer att hålla till. Flytten av SHARE’s huvudkontor från München till Berlin och inrättandet av ”the SHARE Berlin institute” är viktiga steg för att säkerställa så att forskningsinfrastrukturen har en stabil och långsiktig organisation.

Du kan läsa mer om nyheten på SHARE-ERIC’s webbplats

Foto: Mostphotos

 

Senaste nytt

SHARE – Återblick och planer för framtiden

SHARE – Återblick och planer för framtiden

I utgåvan av SHARE-ERIC Annual Activity Report 2021 – 22 beskrivs det gångna året för SHARE och planerna för framtiden. SHARE (the Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) är en forskningsinfrastruktur som studerar hur hälsa, sociala, ekonomiska och...

Kan man lita på opinionsmätningarna?

Kan man lita på opinionsmätningarna?

Valår! Det betyder ökat fokus på opinionsmätningar av väljares röstningsintentioner. Det är förstås inte så konstigt. Mätningarna är inte bara politisk underhållning. De fyller en viktig demokratisk funktion. I ett parlamentariskt flerpartisystem som det svenska är...

Australiensisk studie relaterad till ESS

Australiensisk studie relaterad till ESS

Den australiensiska webbpanelen Life in Australia har samlat in data som nu kan jämföras med data från den nionde omgången av European Social Survey (ESS), som genomfördes 2018/2019. I webbpanelstudien som pågick mellan den 17 februari och den 2 mars 2020, fanns 163...