Australiensisk studie relaterad till ESS

15 jun 2022

Den australiensiska webbpanelen Life in Australia har samlat in data som nu kan jämföras med data från den nionde omgången av European Social Survey (ESS), som genomfördes 2018/2019.

I webbpanelstudien som pågick mellan den 17 februari och den 2 mars 2020, fanns 163 frågor med från omgång 9 av ESS.

Datamaterialet från undersökningen harmoniseras med data från ESS så att man kan göra jämförelser mellan respondenter från Australien och respondenter från de 29 länder som deltog i omgång 9 av ESS. Det underlättar för forskare som vill studera likheter och skillnader mellan dessa länder.

Life in Australia genomförs av Social Research Centre vid Australian National University (ANU) och panelen använder ”random probability-based sampling methods” för att nå respondenter både online och offline. Rekrytering till panelen sker via telefon och deltagarna får svara på olika enkäter regelbundet. Enkäterna kan genomföras via internet eller via telefon.

Mer information om den australiensiska studien finns på ESS webbplats, och tillgång till data från studien kan fås via Australian Data Archive.

Samarbetet mellan ESS och Social Research Centre fick stöd av EU’s tidigare ramprogram för forskning och innovation Horizon 2020, genom projekten ESS-SUSTAIN (grant agreement number 676166) och ESS-SUSTAIN-2 (grant agreement number 871063).

 

Foto: Patty Jansen, Pixabay

 

Senaste nytt

SHARE – Återblick och planer för framtiden

SHARE – Återblick och planer för framtiden

I utgåvan av SHARE-ERIC Annual Activity Report 2021 – 22 beskrivs det gångna året för SHARE och planerna för framtiden. SHARE (the Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) är en forskningsinfrastruktur som studerar hur hälsa, sociala, ekonomiska och...

Kan man lita på opinionsmätningarna?

Kan man lita på opinionsmätningarna?

Valår! Det betyder ökat fokus på opinionsmätningar av väljares röstningsintentioner. Det är förstås inte så konstigt. Mätningarna är inte bara politisk underhållning. De fyller en viktig demokratisk funktion. I ett parlamentariskt flerpartisystem som det svenska är...

SHAREs långsiktiga framtid

SHAREs långsiktiga framtid

Forskningsinfrastrukturen SHARE (the Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) är en tvärvetenskaplig intervjubaserad undersökning som studerar hälsa samt sociala, ekonomiska och miljöpolitiska effekter på europeiska medborgare. Sedan den första...