ESS planerar att ändra datainsamlingsmetod

07 jun 2022

Den europeiska studien European Social Survey (ESS) planerar att ändra datainsamlingsmetod från personliga intervjuer till webbaserade enkäter. Efter noggrant övervägande har ESS General Assembly bestämt att gå vidare med planeringen av att fortsättningsvis genomföra studien i huvudsak med hjälp av webbaserade enkäter och pappersenkäter.

En mer utförlig beskrivning av hur planen för genomförandet kommer att gå till, ska bestämmas i början av 2023. Men fram till dess så kommer omgång 11 av ESS, som startar i februari 2023, att genomföras såsom tidigare med hjälp av personliga intervjuer. Ett beslut om omgång 12, som är planerad att genomföras under 2025, förväntas komma snart.

Förändringen av datainsamlingsmetod följer utvecklingen av omgång 10, som genomfördes mellan 2020 och 2022, då studien genomfördes med webbaserade enkäter och pappersenkäter i vissa länder på grund av covid-19 pandemin.

Professor Rory Fitzgerald, som är tillförordnad chef för ESS, välkomnar beslutet. Han anser att det är viktigt för ESS att följa med i utvecklingen och förbereda för nya datainsamlingsmetoder och samtidigt värna kvalitet och jämförbarhet.

Läs mer på European Social Survey’s webbplats

Foto: Mostphotos

 

Senaste nytt

SHARE – Återblick och planer för framtiden

SHARE – Återblick och planer för framtiden

I utgåvan av SHARE-ERIC Annual Activity Report 2021 – 22 beskrivs det gångna året för SHARE och planerna för framtiden. SHARE (the Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) är en forskningsinfrastruktur som studerar hur hälsa, sociala, ekonomiska och...

Kan man lita på opinionsmätningarna?

Kan man lita på opinionsmätningarna?

Valår! Det betyder ökat fokus på opinionsmätningar av väljares röstningsintentioner. Det är förstås inte så konstigt. Mätningarna är inte bara politisk underhållning. De fyller en viktig demokratisk funktion. I ett parlamentariskt flerpartisystem som det svenska är...

Australiensisk studie relaterad till ESS

Australiensisk studie relaterad till ESS

Den australiensiska webbpanelen Life in Australia har samlat in data som nu kan jämföras med data från den nionde omgången av European Social Survey (ESS), som genomfördes 2018/2019. I webbpanelstudien som pågick mellan den 17 februari och den 2 mars 2020, fanns 163...