DEN EUROPEISKA SOCIALUNDERSÖKNINGEN 2021

European Social Survey (ESS) är en enkätundersökning som studerar människors attityder, värderingar och beteenden i olika europeiska länder. I år undrar vi bland annat hur coronaviruset har påverkat dig, hur bra regeringen genomför sitt uppdrag och hur du kommunicerar med din familj och på jobbet. Undersökningen genomförs av Umeå Universitet i samarbete med undersökningsföretaget Ipsos. 

Undersökningen är nu avslutad. Tack för visat intresse!