DEN EUROPEISKA SOCIALUNDERSÖKNINGEN 2021

European Social Survey (ESS) är en enkätundersökning som studerar människors attityder, värderingar och beteenden i olika europeiska länder. I år undrar vi bland annat hur coronaviruset har påverkat dig, hur bra regeringen genomför sitt uppdrag och hur du kommunicerar med din familj och på jobbet. Undersökningen genomförs av Umeå Universitet i samarbete med undersökningsföretaget Ipsos. 

KLICKA HÄR för att påbörja enkäten. 

Som tack för ditt deltagande kommer du få ett digitalt presentkort. 

Om du har några frågor, kontakta oss på telefon: 0200-33 66 24 eller via e-post: ess@ipsos.se. 

Som du kan läsa i datasäkerhetsyttrandet har du rätt att bestrida användningen av din personliga data, du har även rätt att korrigera och ta bort information om dig samt att fråga oss om vilken information vi har om dig.  Du har också rätt att begära att användningen av din personliga data avbryts under den tid som krävs för att verifiera dina uppgifter och att lämna in ett klagomål till din nationella tillsynsmyndighet eller till Storbritanniens informationskommission.  

Du kan läsa mer om studien på ESS svenska hemsida https://cors.se/ess-european-social-survey och på www.europeansocialsurvey.orgDu kan också läsa mer om hur vi säkerställer sekretessen för undersökningsdeltagare på www.europeansocialsurvey.org/about/privacy.html.