girl-753107_640
European Social Survey lanserade nyligen en helt ny hemsida där man kan läsa mer om vilka faktorer som hänger ihop med välbefinnande i Europa. Du kommer till sidan genom att klicka här.