Organisationen

CORS är ett nationellt forskningscentrum som tillhandahåller infrastrukturer för samhällsvetenskaplig forskning. Fokus i CORS forskning är att studera hur människors beteenden, värderingar, attityder, hälsa och livskvalitet skiljer sig åt mellan länder.

CORS ansvarar för den svenska representationen av fem av världens främsta komparativa surveyundersökningar: European Social Survey (ESS), European Values Study (EVS), International Social Survey Programme (ISSP), The Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) och Svenska Valforskningsprogrammet (SNES). I CORS organisation ingår även Laboratory of Opinion Research (LORE) som genomför datainsamlingar via webbenkäter med särskilt fokus på experiment och panelstudier.

Surveyundersökningarna i CORS studerar människors beteenden, värderingar, attityder, preferenser, åsikter, hälsa och livskvalitet och tillhandahåller datamaterial inom ett stort antal forskningsområden, bland annat demokrati, opinionsbildning och väljarbeteende, familj och sociala relationer, arbete, ekonomi och utbildning, politik och samhällsfrågor, jämställdhet, media, religion och invandring. Många av dessa undersökningar möjliggör värdefulla jämförelser mellan Sverige och andra länder. Nästan all data från de olika undersökningarna kan laddas ner och användas gratis av vem som helst.

Nationellt finansieras CORS och dess ingående infrastrukturer av Vetenskapsrådet, Umeå Universitet, Göteborgs Universitet och Mittuniversitetet.

Vid sidan av att bedriva egen forskning och datainsamling sprider CORS kunskap om komparativ surveyforskning genom seminarier, konferenser, kurser och populärvetenskapliga publikationer.

CORS leds av Mikael Hjerm, professor vid sociologiska institutionen vid Umeå universitet.