Tjänster

CORS erbjuder föreläsningar samt ett kvalificerat användarstöd av ESS, EVS, ISSP, SHARE och SNES. Kontakta Filip Fors Connolly (filip.fors@umu.se) om du vill veta mer om vad CORS kan erbjuda i form av föreläsningar och användarstöd.

Områden vi studerar och erbjuder föreläsningar om är bland annat följande:

  • Politik och välfärdsstat
  • Äldreforskning
  • Familj och relationer
  • Främlingsfientlighet
  • Subjektivt välbefinnande och lycka
  • Ekonomisk levnadsstandard och konsumtion
  • Trygghet
  • Religion