Om boken Utblick

Hur kommer det sig att människor är mer främlingsfientliga i vissa länder än i andra? Varför skiljer sig åsikter om jämställdhet inom familjen så mycket mellan länder? Stämmer det att människor blir allt mindre religiösa i takt med att länder moderniseras? Ökar eller minskar välbefinnandet över tid i Europas länder? Hur utvecklas livsvillkor och hälsa för den äldre befolkningen i Europa? Detta är exempel på frågor somvi på CORS försöker besvara i boken ”Utblick”.

Ladda hem och läs hela boken eller enskilda kapitel här.

utblick