LORE

Laboratory of Opinion Research (LORE) är en organisation vid Göteborgs universitet som genomför datainsamlingar via webbenkäter. Framförallt ligger vårt fokus på experiment och panelstudier. Huvudsyftet med LORE är att vara en serviceorganisation för forskare vid Göteborgs universitet, och vid andra universitet, som vill samla in enkätdata via internet.

För att kunna genomföra våra datainsamlingar driver LORE ett antal webbpaneler. Den största av dessa är Medborgarpanelen som i nuläget består av drygt 60 000 aktiva respondenter runt om i Sverige. Förutom Medborgarpanelen driver LORE även andra paneler; en Politikerpanel och en Journalistpanel.

Vi genomför även andra former av enkätundersökningar på uppdrag av forskare både inom och utanför Göteborgs universitet samt ger råd kring upplägg och utformning av surveyundersökningar. Läs mer om LORE på deras hemsida.