Laboratory of Opinion Research

Laboratory of Opinion Research (LORE) är en organisation vid Göteborgs universitet som genomför datainsamlingar via webbenkäter. Framförallt ligger vårt fokus på experiment och panelstudier. Huvudsyftet med LORE är att vara en serviceorganisation för forskare vid Göteborgs universitet, och vid andra universitet, som vill samla in enkätdata via internet.

För att kunna genomföra våra datainsamlingar driver LORE ett antal webbpaneler. Den största av dessa är Medborgarpanelen som i nuläget består av drygt 60 000 aktiva respondenter runt om i Sverige. Förutom Medborgarpanelen driver LORE även andra paneler; en Politikerpanel och en Journalistpanel.

Vi genomför även andra former av enkätundersökningar på uppdrag av forskare både inom och utanför Göteborgs universitet samt ger råd kring upplägg och utformning av surveyundersökningar. Läs mer om LORE på deras webbplats.

 

Samarbeta med LORE

Sedan 2010 har vi samlat in data för över 400 olika  forskningsprojekt. Det rör sig framförallt om surveyexperiment av olika slag men även en del panelstudier.

Huvudsyftet med våra paneler är att utveckla och underlätta för forskningen inom demokrati, opinion och politiskt beteende, samt inom samhällsvetenskaplig forskning i bred bemärkelse. Målet med Laboratory of Opinion Research (LORE) är att vara en av de ledande resurserna för enkätundersökningar och datainsamlingar via internet för forskningsändamål och för metodutveckling inom detta område.

Ansök om samverkan

Det finns möjlighet för forskningsprojekt såväl som myndigheter och offentliga organisationer att ansöka om att genomföra datainsamlingar via LORE:s webbpaneler. Läs mer nedan om hur du kan samverka med LORE och hur du gör för att skicka in din ansökan.

 

Kontakta LORE

Vill du komma i kontakt med LORE? Har du frågor eller förslag på hur LORE kan samverka med din organisation? Hör gärna av dig till oss!

Vem arbetar med LORE?

Laboratory of Opinion Research (LORE) är en organisation vid Göteborgs universitet. Johan Martinsson är forskningsledare för LORE, föreståndare för SOM-institutet och lektor och forskare vid statsvetenskapliga institutionen.

Johan Martinsson

Forskningsledare LORE

johan.martinsson@pol.gu.se

+46 (0)31 786 5148

Är du intresserad av att använda LORE inom ramen för ditt forskningsprojekt?

Du når oss enklast genom att skicka e-post till

info@lore.gu.se