ESS har fått forskningsanslag för ett nytt projekt inom Horisont 2020

27 jan 2020

European Social Survey (ESS) har fått forskningsanslag från Horisont 2020, som är EU:s ramprogram för forskning och innovation. Projektet som heter SUSTAIN 2, kommer att pågå från januari 2020 till och med december 2022, och merparten av finansieringen kommer att användas för att samla in data via webbenkäter. Datainsamlingen kommer ske med hjälp av webbpaneler och genomföras i 12 olika länder; Belgien, Finland, Frankrike, Island, Italien, Nederländerna, Portugal, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Ungern, Österrike. Respondenterna som ska delta i webbpanelerna kommer att rekryteras i samband med den tionde omgången av ESS-undersökningen som kommer påbörjas under hösten 2020.

Läs mer på European Social Survey’s webbplats.

Senaste nytt

Ny rapport om GDPR som fokuserar på samhällsvetenskaplig forskning

Ny rapport om GDPR som fokuserar på samhällsvetenskaplig forskning

GDPR - Implementering och konsekvenser för samhällsvetenskaplig forskning Forskare inom CORS har skrivit en rapport som handlar om implementeringen av GDPR (General Data Protection Regulation), eller Dataskyddsförordningen (DSF), och dess påverkan på...

Ny data från omgång 9 av ESS

Ny data från omgång 9 av ESS

Nu finns ny data tillgänglig från omgång 9 av ESS-studien (European Social Survey). Den nionde omgången av studien genomfördes under 2018 och 2019 och den nya utgåvan innehåller data från 27 olika länder, däribland Sverige. De andra länderna är Belgien, Bulgarien,...