Möjligheter att utveckla en global internetbaserad surveyundersökning

03 feb 2020

European Social Survey (ESS) har publicerat en rapport om internationella samarbetsmöjligheter för att utveckla en global internetbaserad surveyundersökning.   

I december 2019 anordnades ett seminarium där representanter för olika nationella surveyundersökningar träffades. Gemensamt för de olika undersökningarna är att de använder sig av webbpaneler för att samla in enkätdata. På seminariet berördes de bekymmer som finns med surveyundersökningar där man använder sig av intervjuer, huvudsakligen vikande svarsfrekvenser, ökande kostnader och svårigheter att hitta företag som kan genomföra fältarbetet med att intervjua respondenter. Målsättningen med seminariet var att kartlägga vilka webbpanelbaserade surveyundersökningar som finns runt om i världen samt ta upp vilka möjligheter, men också utmaningar, som finns för att kunna samarbeta internationellt.    

I den efterföljande rapporten ”Collaborative Action Plan: Report on Opportunities for International Collaboration” beskrivs de utmaningar som finns med att utforma en global panelstudie, bland annat frågor kring finansiering, representativitet, dataskydd samt harmonisering av metodologi.

Men rapporten tar även upp de möjligheter och fördelar som en global webbpanel skulle medföra, såsom tillgång till data från fler länder samt säkerställandet av en vetenskaplig minimistandard för urval och datainsamling.

Både seminariet och rapporten är resultat från projektet ”European Research Infrastructures in the International Landscape (RISCAPE)” som finansierades av Horisont 2020, som är EU:s ramprogram för forskning och innovation.

Du kan läsa mer på European Social Survey’s webbplats, där du även finner rapporten i sin helhet.

Senaste nytt

Ny rapport om GDPR som fokuserar på samhällsvetenskaplig forskning

Ny rapport om GDPR som fokuserar på samhällsvetenskaplig forskning

GDPR - Implementering och konsekvenser för samhällsvetenskaplig forskning Forskare inom CORS har skrivit en rapport som handlar om implementeringen av GDPR (General Data Protection Regulation), eller Dataskyddsförordningen (DSF), och dess påverkan på...

Ny data från omgång 9 av ESS

Ny data från omgång 9 av ESS

Nu finns ny data tillgänglig från omgång 9 av ESS-studien (European Social Survey). Den nionde omgången av studien genomfördes under 2018 och 2019 och den nya utgåvan innehåller data från 27 olika länder, däribland Sverige. De andra länderna är Belgien, Bulgarien,...