Ny data från omgång 9 av ESS

18 jun 2020

Nu finns ny data tillgänglig från omgång 9 av ESS-studien (European Social Survey). Den nionde omgången av studien genomfördes under 2018 och 2019 och den nya utgåvan innehåller data från 27 olika länder, däribland Sverige. De andra länderna är Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Montenegro, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Du kan läsa mer om omgång 9 av ESS-studien samt ladda ner data på ESS webbplats.

Senaste nytt

ESS har fått forskningsanslag för ett nytt projekt inom Horisont 2020

ESS har fått forskningsanslag för ett nytt projekt inom Horisont 2020

European Social Survey (ESS) har fått forskningsanslag från Horisont 2020, som är EU:s ramprogram för forskning och innovation. Projektet som heter SUSTAIN 2, kommer att pågå från januari 2020 till och med december 2022, och merparten av finansieringen kommer att...