Nytt nummer av ESS Topline Results Series belyser ämnet rättvisa i samhället

11 nov 2020

Den senaste utgåvan av ESS Topline Results Series handlar om rättvisa i samhället och baseras på resultat från den senaste omgången av European Social Survey (ESS) studien. Författarna till rapporten har analyserat data från 27 länder för att kunna undersöka människors inställning till fördelningsprinciper och rättvisa kring bland annat inkomst, möjligheter i livet samt politiska skeenden och beslutsprocesser.

Den nionde omgången av European Social Survey (ESS) som rapporten baseras på, genomfördes under 2018/2019. Bland resultaten framgår det bland annat att det är stor variation mellan olika länder, kring andelen som håller med påståendet att ett samhälle är rättvist när inkomster och förmögenheter är jämnt fördelade mellan alla människor, från 23 % i Norge till 78 % i Portugal. När det handlar om de 10 % anställda med de lägsta inkomsterna svarade majoriteten av respondenterna i samtliga länder att dessa inkomster är orimligt låga.

Enkäten innehöll även frågor som handlade om tillgång till utbildning och arbetstillfällen. Resultaten visar att i de länder där respondenterna ser mer positivt på sina egna möjligheter att nå den utbildningsnivå de önskar sig eller att få de jobb de söker, anser respondenterna även i högre utsträckning att deras egen inkomst är rimlig.

Du kan läsa mer om sammanställningen av resultaten på ESS webbplats, där du även hittar rapporten i sin helhet.

Senaste nytt

SHARE – Återblick och planer för framtiden

SHARE – Återblick och planer för framtiden

I utgåvan av SHARE-ERIC Annual Activity Report 2021 – 22 beskrivs det gångna året för SHARE och planerna för framtiden. SHARE (the Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) är en forskningsinfrastruktur som studerar hur hälsa, sociala, ekonomiska och...

Kan man lita på opinionsmätningarna?

Kan man lita på opinionsmätningarna?

Valår! Det betyder ökat fokus på opinionsmätningar av väljares röstningsintentioner. Det är förstås inte så konstigt. Mätningarna är inte bara politisk underhållning. De fyller en viktig demokratisk funktion. I ett parlamentariskt flerpartisystem som det svenska är...

Australiensisk studie relaterad till ESS

Australiensisk studie relaterad till ESS

Den australiensiska webbpanelen Life in Australia har samlat in data som nu kan jämföras med data från den nionde omgången av European Social Survey (ESS), som genomfördes 2018/2019. I webbpanelstudien som pågick mellan den 17 februari och den 2 mars 2020, fanns 163...