ESS

  European Social Survey (ESS) är en surveyundersökning som studerar människors attityder, värderingar och beteenden och som hittills genomförts åtta gånger sedan starten 2001, i mer än 30 europeiska länder varav Sverige är ett. Undersökningen genomförs vartannat år genom attLäs mer…

EVS

Europeiska värderingsstudien (EVS) är en omfattande undersökning som studerar och beskriver grundläggande mänskliga värderingar. Studien ger insikter om europeiska medborgares idéer, övertygelser, preferenser, attityder, värderingar och åsikter. Det är en unik undersökning av hur européerna tänker kring livet, familj, arbete,Läs mer…

ISSP

International Social Survey Programme (ISSP) är ett internationellt samarbetsprogram som varje år genomför en surveyundersökning med frågor kopplade till olika samhällsvetenskapliga områden. ISSP bildades 1984 av Australien, Tyskland, Storbritannien och USA och i dagsläget är mer än 40 länder medlemmar. SurveyundersökningarnaLäs mer…

LORE

Laboratory of Opinion Research (LORE) är en organisation vid Göteborgs universitet som genomför datainsamlingar via webbenkäter. Framförallt ligger vårt fokus på experiment och panelstudier. Huvudsyftet med LORE är att vara en serviceorganisation för forskare vid Göteborgs universitet, och vid andraLäs mer…

SHARE

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) är en tvärvetenskaplig intervjubaserad undersökning om hälsa, åldrande och pensionering som genomförts i 28 europeiska länder och som omfattar totalt 140 000 individer över 50 års ålder ibland annat Sverige. SyftetLäs mer…

SNES

Det svenska Valforskningsprogrammet finns vid Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. Sedan tidigt 1950-tal ägnar vi oss hängivet åt empiriska studier av opinionsbildning, val och väljarbeteende och av tillståndet och utvecklingen av den svenska representativa demokratin. Syftet med forskningen är blandLäs mer…