ess_logo

ESS

European Social Survey är en attityd- och beteendeundersökning som hittills genomförts sju gånger i mer än 30 Europeiska länder, varav ett är Sverige. Två till tretusen människor per land intervjuas om deras attityder till, till exempel, invandring, demokrati, jämställdhet, media ochLäs mer…

issp_logo

ISSP

International Social Survey Programme (ISSP) är ett komparativt projekt med uppgift att konstruera och genomföra internationellt jämförbara attitydstudier.  Den komparativa databasen som byggts upp är i många stycken unik: (a) data rörande en mängd olika attitydområden har årligen samlats in sedanLäs mer…

share_logo

SHARE

Nyhet: Dokument för upphandling av datainsamlingen i Sverige för våg 7 av SHARE kan laddas hem här. SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) är en tvärvetenskaplig intervjubaserad undersökning om hälsa, åldrande och pensionering som genomförts i 21 europeiskaLäs mer…