ESS

European Social Survey är en attityd- och beteendeundersökning som hittills genomförts sju gånger i mer än 30 Europeiska länder, varav ett är Sverige. Två till tretusen människor per land intervjuas om deras attityder till, till exempel, invandring, demokrati, jämställdhet, media ochLäs mer…

ISSP

International Social Survey Programme (ISSP) är ett komparativt projekt med uppgift att konstruera och genomföra internationellt jämförbara attitydstudier.  Den komparativa databasen som byggts upp är i många stycken unik: (a) data rörande en mängd olika attitydområden har årligen samlats in sedanLäs mer…

SHARE

Nyhet: Dokument för upphandling av datainsamlingen i Sverige för våg 7 av SHARE kan laddas hem här. SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) är en tvärvetenskaplig intervjubaserad undersökning om hälsa, åldrande och pensionering som genomförts i 21 europeiskaLäs mer…