ESS

European Social Survey är en attityd- och beteendeundersökning som hittills genomförts sju gånger i mer än 30 Europeiska länder, varav ett är Sverige. Två till tretusen människor per land intervjuas om deras attityder till, till exempel, invandring, demokrati, jämställdhet, mediaLäs mer…

EVS

Europeiska värderingsstudien Europeiska värderingsstudien (EVS) är en omfattande undersökning som studerar och beskriver grundläggande mänskliga värderingar. Studien ger insikter om europeiska medborgares idéer, övertygelser, preferenser, attityder, värderingar och åsikter. Det är en unik undersökning av hur européerna tänker kring livet,Läs mer…

ISSP

International Social Survey Programme (ISSP) är ett komparativt projekt med uppgift att konstruera och genomföra internationellt jämförbara attitydstudier.  Den komparativa databasen som byggts upp är i många stycken unik: (a) data rörande en mängd olika attitydområden har årligen samlats in sedanLäs mer…

LORE

Laboratory of Opinion Research (LORE) är en organisation vid Göteborgs universitet som genomför datainsamlingar via webbenkäter. Framförallt ligger vårt fokus på experiment och panelstudier. Huvudsyftet med LORE är att vara en serviceorganisation för forskare vid Göteborgs universitet, och vid andraLäs mer…

SHARE

SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) är en tvärvetenskaplig intervjubaserad undersökning om hälsa, åldrande och pensionering som genomförts i 28 europeiska länder och som omfattar totalt 140 000 individer över 50 års ålder i bl.a. Sverige. Syftet medLäs mer…

SNES

Det svenska Valforskningsprogrammet finns vid Statsvetenskapliga institutionen i Göteborg. Sedan tidigt 1950-tal ägnar vi oss hängivet åt empiriska studier av opinionsbildning, val och väljarbeteende och av tillståndet och utvecklingen av den svenska representativa demokratin. Syftet med forskningen är bland annatLäs mer…