ISSP

International Social Survey Programme (ISSP) är ett komparativt projekt med uppgift att konstruera och genomföra internationellt jämförbara attitydstudier.  Den komparativa databasen som byggts upp är i många stycken unik:

  • (a) data rörande en mängd olika attitydområden har årligen samlats in sedan starten 1985,
  • (b) över fyrtio länder är i dagsläget involverade i ISSP,
  • (c) ISSP-data är fritt tillgängliga för forskarsamhället,
  • (d) undersökningarna har ett tydligt teoretiskt ramverk av mer generell art.


Mängden publicerade arbeten som använder ISSP-data växer i snabb takt, en konsekvens av att allt fler forskare upptäcker materialets unika möjligheter. Den senaste ISSP-bibliografin (April, 2007) omfattar 2880 artiklar, rapporter, kapitel och böcker, av vilka många publicerats i ledande internationella tidskrifter (Smith 2007). Även i jämförelse med andra långsiktiga komparativa attitydstudier synes ISSP stå sig väl. En fulltextsökning i databasen Sociological Abstracts för åren 2004-2006 visar 44 träffar för World Values Survey (WVS+EVS), 27 träffar för European Social Survey (ESS) och 61 träffar för ISSP. Motsvarande sökning på Google Scholar för åren 2004-2006 ger 68 träffar för WVS+EVS, 146 träffar för ESS, samt 301 träffar för ISSP. Även om dessa är konservativa mått på total användning av data ger de en fingervisning om ISSP:s betydelse relativt andra projekt.

ISSP-undersökningens basmodul innehåller bland annat dessa områden:

  • Ekonomi och utbildning
  • Social klass
  • Attityder till arbete
  • Familj och civilstatus
  • Religiös tillhörighet

Hur laddar jag hem data från ISSP-undersökningen för att göra egna analyser?

1. Det tyska forskningsinstitutet Gesis tillhandahåller datafiler för ISSP. För att få tillgång till dessa filer behöver du först registrera dig här.

2. När du registrerat dig på länken ovan och fått ett lösenord kan du surfa in här för att hitta datafiler och dokumentation från undersökningen.